Heel Neij West beweegt

Op 13 december vond de kick-off plaats van ‘Heel Neij West beweegt’. Dit project is vanuit SportQube opgezet in samenwerking met een groot aantal deelnemers om het sporten en bewegen in de buurt te stimuleren. Wethouder Velthuis gaf het startsignaal. Jorg Radstake van NOC*NSF over SportQube: ‘Het is steeds weer genieten als ik hier binnenkom. Overdag, ’s morgens, zelfs op zondag, altijd wordt er gesport.’ Hij benadrukte dat de jeugd moet kunnen ontdekken wat ze zelf leuk vinden.

Met dit project krijgen de leerlingen van zes scholen een uitgebreid aanbod van judo, voetbal, free running, trampo-springen en turnen. Het doel is om het project in de toekomst structureel in te bedden in het beleid van de sportverenigingen en de scholen. Daarbij krijgen met name ook de kinderen uit gezinnen met lage inkomens hulp bij de opstap naar (meer) sport en bewegen.

Initiatiefnemer en organisator is Hazenkamp Gymsports. Het project is onderdeel van de landelijke regeling Sportimpuls, die sporten en bewegen in de buurt wil stimuleren. De nieuwe huisvesting in het gebouw van SportQube op sportpark de Dennen biedt hiervoor heel veel mogelijkheden.

Pascal Reinders (coordinator Sportimpuls) “Ik ben inmiddels al bij alle vier de basisscholen hier in de wijk geweest, de middelbare scholen volgen daarna. Komende weken komen de kinderen van de basisscholen met hun ouders hier binnen een kijkje nemen en laten we ze verder kennismaken met sport en de mogelijkheden van Stichting Leergeld”.

Sportimpuls
Sportimpuls is een subsidieregeling van het ministerie van VWS, die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten die ze ondernemen om meer mensen langdurig te laten sporten en bewegen. Deze activiteiten bestaan uit het opstarten en aanbieden van sportaanbod voor mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen of dreigen te stoppen met sporten en bewegen. Er bestaan verschillende categorieen, waaronder ‘Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten’.

SportQube als attractor
Hazenkamp Gymsport heeft hiervoor samen met Top Judo Nijmegen een sportimpuls aanvraag gedaan, met als titel “Heel Neij West beweegt”. Diverse spelers uit het Nijmeegse beweegmilieu slaan de handen ineen om de jeugd in lage inkomensgezinnen uit Nijmegen West middels de interventie schoolactieve vereniging lid te laten worden van een sportvereniging. Voor deze jeugd biedt het spiksplinternieuwe SportQube een extra impuls en stimulans om deel te nemen aan dit initiatief. Met deze interventie wordt beoogd in twee jaar tijd 1.200 kinderen en jongeren te kunnen bereiken, met als doel zoveel mogelijk kinderen structureel lid te laten worden bij één van de deelnemende (of andere) sportverenigingen.

De schoolactieve vereniging
Sportimpuls werkt op basis van nauwkeurig beschreven interventies. De interventie waarmee hier wordt gewerkt heet ‘de schoolactieve vereniging’. De interventie eigenaar is NOC*NSF. Het houdt het volgende in. In het onderwijs zijn alle jongeren in de leeftijd van 6-18 jaar te bereiken met de kracht van sport. Dat is ook nodig, want het blijkt nog steeds dat veel van deze jongeren onvoldoende sport en beweegt én dat zij ook steeds vaker in deze leeftijdsfase stoppen met sporten. Door sportverenigingen te stimuleren ‘schoolactief’ te worden, willen we bereiken dat de schoolgaande jeugd na schooltijd meer gaat en blijft sporten.

Maatwerkaanpak
De aanpak van een doorlopende leerlijn van binnen- naar buitenschools leren sporten en bewegen, vraagt echter wel om maatwerk bij de doelgroepen: 6 t/m 12 en 13 t/m 18-jarigen. Zo moeten kinderen in het primair onderwijs nog hun sport ontdekken en een sportkeuze maken om ook op latere leeftijd actief te blijven sporten en bewegen. Jongeren in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs hebben vaak al geruime tijd actief gesport en dreigen juist in deze leeftijdsfase met sport te stoppen. Zij moeten behouden worden om te blijven sporten en bewegen.

De doorlopende leerlijn
Om jongeren kennis te laten maken met de sport en ze toe te leiden naar een sportaanbod bij een vereniging is een gefaseerde aanpak nodig. Deze doorlopende leerlijn bestaat uit een drietal fasen:
1. Kennismakingsactiviteiten onder schooltijd en in de schoolse setting (dus bij voorkeur in de gymzaal, sporthal of op de buitensportlocatie, die de school normaliter ook gebruikt), verzorgt door de (jeugd)trainers en de (vak)leerkracht,
2. Vervolgaanbod na schooltijd, in de schoolse setting door de (jeugd)trainer) aangeboden, waaraan de jongeren vrijwillig deel kunnen nemen;
3. Sportaanbod bij een vereniging, waarbij de jongeren met een passend sportaanbod van trainingen ook de vereniging kunnen ontdekken.

De deelnemers aan ‘Heel Neij West beweegt’ zijn:
– HAN, HAN Seneca, ROC Nijmegen
– Top Judo Nijmegen, Tomoda, SV Blauw Wit, Hazenkamp Gymsports
– Gemeente Nijmegen, Sportservice, Stichting Leergeld
– Mondial College, Het Rijks VMBO
– Het Octaaf, De Zonnewende, De Wieken, De Lanteerne.