Topsport Gelderland ‘spin in het web’

In de ontwikkeling van sporttalent naar de absolute top zijn veel factoren en krachten van belang. Vaak wordt hierbij de focus gelegd op technische ontwikkeling, terwijl ook de sport generieke aspecten een grote invloed hebben op de sportprestaties en het welzijn van de sporters, zoals bijvoorbeeld voeding, mentale vaardigheden, blessure preventie en de duale carrière. Deze thema’s worden in de provincie Gelderland door Topsport Gelderland uitgezet volgens de landelijke richtlijnen en in opdracht van NOC*NSF. Kortom, Topsport Gelderland zet zich in voor de Gelderse talenten op het gebied van hun sport én hun persoonlijke ontwikkeling.

Naast de directe focus op de talentvolle sporter, heeft Topsport Gelderland ook de ambitie een zo optimaal mogelijke leeromgeving voor talentvolle sporters te creëren. Hiervoor zullen verschillende professionals samen moeten werken, om niet alleen het kind als sporter, maar ook als mens verder te helpen ontwikkelen. Topsport Gelderland is hierbij de “spin in het web” om diverse samenwerkingen te initiëren, te faciliteren en te structureren.

Topsport Gelderland binnen SportQube
De activiteiten van Topsport Gelderland binnen SportQube, waar Bart-Jan Lourens en Yannick van Harskamp invulling aan geven, zijn gericht op verschillende doelgroepen. Zij zijn voornamelijk op woensdag aanwezig in SportQube, maar zijn ook op andere momenten in de week bereikbaar. Hieronder staat aangegeven bij wie je met welke vraag, probleem of idee terecht kunt.

Bart-Jan Lourens
• Sportaanbieders met een hoge prestatie ambitie
• Breedtesporttalenten verder brengen in de ontwikkeling van hun sportieve carrière, van breedte naar topsport.
• Het identificeren en herkennen van sport- en beweegtalenten
bart-jan@topsportgelderland.nl / 0650074582

Yannick van Harskamp
• Individuele begeleiding talentvolle sporters (of ouders / trainers van deze sporters)
• Regionale bondsprogramma’s (RTC’s)
• Topsportgerichte onderwijsinstellingen en specialisten
yannick@topsportgelderland.nl / 0651892303